Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.gratischauffeurworden.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard. Deze website valt onder Worktrans Uitzendbureau en is tevens onderdeel van de Worktrans Uitzendgroep (Worktrans, Workbus en Workacademie). 

GEBRUIK VAN INFORMATIE

Worktrans Uitzendgroep streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Worktrans Uitzendgroep niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Worktrans Uitzendgroep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Worktrans Uitzendgroep en de gebruiker van de website ontstaan.

 

E-MAIL

Worktrans Uitzendgroep garandeert niet dat e-mails die aan Worktrans Uitzendgroep worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Worktrans Uitzendgroep te corresponderen, accepteert u dit risico.

 

HYPERLINKS

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Worktrans Uitzendgroep heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Worktrans Uitzendgroep aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle publicaties en uitingen van Worktrans Uitzendgroep zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Worktrans Uitzendgroep daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Apeldoorn
Stadhoudersmolenweg 70a
7317 AW Apeldoorn
T. 055 303 2130

Bleiswijk
Briljantstraat 1
2665 NJ Bleiswijk
T. 010 310 6050

Groningen
Kieler Bocht 27-2
9723 JA Groningen
T. 050 305 3940

Oudehaske
Appelhof 2
8465 RX Oudehaske
T. 0513 674 300

Purmerend
Cantekoogweg 15
1442 LG Purmerend
T. 0299 405 730

Roosendaal
Borchwerf 14
4704 RG Roosendaal
T. 0165 745 660

Venlo
Jan van Riebeeckweg 13
5928 LG Venlo
T. 077 399 8190

Hoofdkantoor
Cantekoogweg 15
1442 LG Purmerend
T. 0299 410 014